Nhận định nào không chính xác về dòng chảy ở nước ta?

A.

nhịp điệu dòng chảy theo sát nhịp điệu mưa

B.

tính thất thường của chế độ mưa quy định chế độ dòng chảy.

C.

các hệ thống sông lớn có lưu lượng dòng chảy chiếm ưu thế.

D.

trên toàn lãnh thổ Việt Nam đều có một mùa lũ và mùa kiệt trên tất cả các con sông.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

trên toàn lãnh thổ Việt Nam đều có một mùa lũ và mùa kiệt trên tất cả các con sông.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...