Nhận định nào dưới đây là chưa chính xác về vận tốc chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời: 

A.

Lớn nhất khi ở gần điểm cận nhật 

B.

Nhỏ nhất khi ở điểm viễn nhật 

C.

Nhỏ hơn so với vận tốc tự quay của Trái Đất

D.

Lớn hơn so với vận tốc tự quay của Trái Đất 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Nhỏ hơn so với vận tốc tự quay của Trái Đất

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...