Nhận định nào dưới đây là chưa chính xác: 

A.

Tầng badan không nằm trong giới hạn của lớp vỏ địa lý  

B.

Giới hạn trên của lớp vỏ địa lí là giới hạn trên của tầng bình lưu  

C.

Lớp vỏ địa lí ở lục địa không bao gồm tất cả các lớp của vỏ lục địa 

D.

Trong lớp vỏ địa lí, các quyển có sự xâm nhập và tác động lẫn nhau 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Giới hạn trên của lớp vỏ địa lí là giới hạn trên của tầng bình lưu  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...