Nhận định nào dưới đây là chưa chính xác?

A.

Vào mùa hạ tuy có mưa nhiều nhưng mực nước sông Vonga không cao do nước ngầm xuống đất nhiều  

B.

Sông Vonga chảy chủ yếu theo hướng Bắc – Nam  

C.

Nguồn nước chủ yếu cung cấp vào mùa lũ của sông Vonga là nước băng tuyết tan  

D.

Vào màu đông, nước sông Vonga có khoảng 5 tháng bị đóng băng 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Vào mùa hạ tuy có mưa nhiều nhưng mực nước sông Vonga không cao do nước ngầm xuống đất nhiều  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...