Nhận định nào dưới đây là chính xác nhất?

A.

Trọng lực tác dụng lên vật nằm tại mọi nơi trên mặt đất đều hướng đến tâm Trái Đất.

B.

Chỉ khi vật nằm trên địa cực thì trọng lực tác dụng lên nó mới hướng đến tâm Trái Đất.

C.

Chỉ khi vật nằm trên xích đạo thì trọng lực tác dụng lên nó mới hướng đến tâm Trái Đất.

D.

Chỉ khi vật nằm trên địa cực hoặc trên xích đạo thì trọng lực tác dụng lên nó mới hướng đến tâm Trái Đất.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động lực học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...