Nhận định nào dưới đây không phải là khó khăn  do  hình dạng lãnh thổ nước ta gây ra?

A.

giao thông từ trung ương đến địa phương xa xôi.

B.

khí hậu phân hoá phức tạp.

C.

phân bố khoáng sản phân tán trong không gian.

D.

khó khăn trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

phân bố khoáng sản phân tán trong không gian.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...