Nhận định nào dưới đây không đúng về kim loại kiềm?

A.

Kim loại kiềm có tính khử mạnh.

B.

Kim loại kiềm dễ bị oxi hóa.

C.

Kim loại kiềm có tính khử giảm dần từ Li đến Cs.

D.

Để bảo quản kim loại kiềm, người ta thường ngâm nó trong dầu hỏa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Kim loại kiềm có tính khử giảm dần từ Li đến Cs.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...