Nhận định nào dưới đây chưa chính xác: 

A.

Tầng giữa nằm ở độ cao cách đỉnh của tầng đối lưu từ  50 – 80km   

B.

Nhiệt độ tầng giữa giảm mạnh theo độ cao  

C.

Nhiệt độ ở đỉnh tầng giữa có thể hạ xuống – 80oC

D.

Mật độ không khí ở tầng giữa thấp hơn nhiều so với ở tầng đối lưu 

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...