Nhận định nào dưới đây chưa chính xác: 

A.

Tầng giữa nằm ở độ cao cách đỉnh của tầng đối lưu từ  50 – 80km   

B.

Nhiệt độ tầng giữa giảm mạnh theo độ cao  

C.

Nhiệt độ ở đỉnh tầng giữa có thể hạ xuống – 80oC

D.

Mật độ không khí ở tầng giữa thấp hơn nhiều so với ở tầng đối lưu 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tầng giữa nằm ở độ cao cách đỉnh của tầng đối lưu từ  50 – 80km   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...