Nhận định nào dưới đây chưa chính xác: 

A.

Đá mắc ma được thành tạo do kết quả nguội lạnh của khối vật chất nóng chảy có nguồn gốc trong lòng Trái Đất

B.

Các vật chất cấu tạo nên đá mắc ma chủ yếu có nguồn gốc từ vỏ Trái Đất

C.

Đá mắc ma có nhiều loại đá cứng 

D.

Đá granit, đá badan là những loại đá mắc ma phổ biến

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Các vật chất cấu tạo nên đá mắc ma chủ yếu có nguồn gốc từ vỏ Trái Đất

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...