Nhận định nào dưới đây chưa chính xác: 

A.

Khoáng vật là những đơn chất hoặc hợp chất hóa học trong thiên nhiên 

B.

Khoáng vật hình thành do kết quả hoạt động của những quá trình lí – hóa khác nhau 

C.

Tất cả các khoáng vật đều ở trạng thái rắn 

D.

Có cả khoáng vật đơn chất và hợp chất 

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...