Nhận định nào dưới đây chưa chính xác: 

A.

Khoáng vật là những đơn chất hoặc hợp chất hóa học trong thiên nhiên 

B.

Khoáng vật hình thành do kết quả hoạt động của những quá trình lí – hóa khác nhau 

C.

Tất cả các khoáng vật đều ở trạng thái rắn 

D.

Có cả khoáng vật đơn chất và hợp chất 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tất cả các khoáng vật đều ở trạng thái rắn 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...