Nhận định không chính xác về thềm lục địa nước ta là

A.

thềm lục địa có hình dạng thu hẹp ở Nam Trung Bộ, mở rộng hai đầu Bắc Bộ và Nam Bộ.

B.

thềm lục địa có hình dạng thu hẹp ở hai đầu Bắc Bộ và Nam Bộ, mở rộng ở Nam Trung Bộ.

C.

thềm lục địa nước ta có diện tích khoảng 300.000 km2.

D.

thềm lục địa nước ta là phần ngầm dưới đáy biển và lòng đất thuộc phần lục địa kéo dài mở rộng ra ngoài lãnh hải cho đến bờ ngoài của rìa lục địa, có độ sâu khoảng 200m hoặc hơn nữa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

thềm lục địa có hình dạng thu hẹp ở hai đầu Bắc Bộ và Nam Bộ, mở rộng ở Nam Trung Bộ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...