Nhận định không chính xác về nguyên nhân dân cư nước ta tập trung ở các vùng đồng bằng, ven biển

A.

điều kiện tự nhiên thuận lợi

B.

lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời.

C.

hạ tầng cơ sở phát triển mạnh.

D.

lối sống văn minh đô thị.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

lối sống văn minh đô thị.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...