Nhân dân đã tự nguyện đóng góp bao nhiêu tiền vào “Quỹ đảm phụ quốc phòng”?

A.

40 triệu đồng

B.

Hơn 1,2 triệu đồng

C.

20 triệu đồng.

D.

12 triệu đồng.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...