Nhân dân Bắc Sơn nổi dậy chặn đánh quân Pháp vào thời gian nào?

A.

Ngày 27 - 9 - 1940.

B.

Ngày 22 - 9 - 1940.

C.

Ngày 13 - 1 - 1941.

D.

Ngày 22 - 11 - 1940.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...