Nhân dân Bắc Sơn nổi dậy chặn đánh quân Pháp vào thời gian nào?

A.

Ngày 27 - 9 - 1940.

B.

Ngày 22 - 9 - 1940.

C.

Ngày 13 - 1 - 1941.

D.

Ngày 22 - 11 - 1940.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ngày 27 - 9 - 1940.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...