Nhận biết các dung dịch muối: Fe2(SO4)3, FeSO4 và FeCl3 ta có thể dùng hoá chất nào trong các hoá chất sau đây?

A.

Dung dịch BaCl2.

B.

Dung dịch BaCl2 và dd NaOH.

C.

Dung dịch AgNO3.

D.

Dung dịch NaOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Dung dịch BaCl2 và dd NaOH.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...