Nhằm củng cố những tính trạng mong muốn ở cây trồng, người ta thường sử dụng phương pháp:

A.

tự thụ phấn.

B.

lai khác thứ.

C.

lai khác dòng đơn.

D.

lai khác dòng kép.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

tự thụ phấn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 4 20 phút có lời giải - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...