Nhà thơ Tố Hữu viết:  “Ba mươi năm chân không mỏi
                                     Mà đến bây giờ mới tới nơi.”

Đó là hai câu thơ nói về quá trình ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn ái Quốc và đến khi Người quay về tổ quốc. Vậy, Nguyễn ái Quốc về nước thời gian nào? ở đâu?

A.

Ngày 25/1/1941, tại Pắc Bó – Cao Bằng

B.

Ngày 28/1/1941, tại Tân Trào – Tuyên Quang

C.

Ngày 28/1/1941, tại Pắc Bó – Cao Bằng

D.

Ngày 28/2/1941, tại Hà Nội

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ngày 28/1/1941, tại Pắc Bó – Cao Bằng

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...