Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập năm 1945 là nhà nước của

A.

công, nông, binh.

B.

toàn thể nhân dân.

C.

công nhân và nông dân.

D.

công, nông và trí thức.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

toàn thể nhân dân.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...