Nhà nước pháp quyền là Nhà nước:

A.

Quản lý xã hội bằng pháp luật

B.

Quản lý xã hội bằng vũ lực và luật pháp

C.

Quản lý xã hội bằng quân đội và công an

D.

Quản lý xã hội bằng niềm tự hào dân tộc và pháp luật hiện đại

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Quản lý xã hội bằng pháp luật

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...