Nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi) lớn nhất Việt Nam với công suất là bao nhiêu?

A.

4,5 triệu tấn/năm.

B.

5,4 triệu tấn/năm.

C.

5,6 triệu tấn/năm.

D.

6,5 triệu tấn/năm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

6,5 triệu tấn/năm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...