Nhà máy đường Lam Sơn gắn với vùng nguyên liệu mía ở:

A.

Đồng bằng sông Cửu Long.

B.

Đông Nam Bộ.

C.

Duyên hải Nam Trung Bộ.

D.

Bắc Trung Bộ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Bắc Trung Bộ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...