Nguyên tử X có 56 electron ở lớp vỏ và hạt nhân của X có số khối là 137. Số hạt không mang điện trong một nguyên tử X là

A.

56.

B.

81.

C.

137.

D.

112.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:E = Z = 56 A = Z + N = 137 => N = 81

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...