Nguyên tử nguyên tố nào sau đây luôn nhường 2e trong các phản ứng hóa học?

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương pháp: Viết cấu hình e của nguyên tử các nguyên tố => khả năng nhường nhận e để đạt cấu hình của khí hiếm. Hướng dẫn giải: Cấu hình e của các nguyên tử các nguyên tố: Mg: img1 => dễ nhường 2e Na: img2 => dễ nhường 1e Cl: img3 => dễ nhận 1e O: img4 => dễ nhận 2e

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...