Nguyên tử khối trung bình của clo là 35,5. Clo trong tự nhiên có 2 đồng vị là Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn. Phần trăm về khối lượng của Trac nghiem online - cungthi.vn chứa trong HClO4 (với hiđro là đồng vị Trac nghiem online - cungthi.vn, oxi là đồng vị Trac nghiem online - cungthi.vn) là giá trị nào sau đây ?

A. 9,40%.
B. 8,95%.
C. 9,67%.
D. 9,20%.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...