Nguyên tử hiđrô khi bị kích thích do chiếu xạ, êlectron của nguyên tử này chuyển từ quỹ đạo K lên quỹ đạo M. Sau khi ngừng chiếu xạ, nguyên tử hiđrô phát xạ thứ cấp, phổ xạ này gồm:

A.

Hai vạch của dãy Laiman.

B.

Hai vạch của dãy Banme.

C.

Một vạch của dãy Laiman và một vạch của dãy Banme.

D.

Một vạch của dãy Banme và hai vạch của dãy Laiman.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Một vạch của dãy Banme và hai vạch của dãy Laiman.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...