Nguyên tử Hiđrô được kích thích để electron chuyển lên quỹ đạo M. Khi nguyên tử phát xạ có thể tạo ra những vạch quang phổ nào sau đây?

A.

2 vạch trong dãy Ban-me.

B.

2 vạch trong dãy Lai-man.

C.

1 vạch trong dãy Pa-sen và 1 vạch trong dãy Lai-man.

D.

1 vạch trong dãy Lai-man hoặc 1 vạch trong dãy Ban-me và 1 vạch trong dãy Lai-man.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

1 vạch trong dãy Lai-man hoặc 1 vạch trong dãy Ban-me và 1 vạch trong dãy Lai-man.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...