Nguyên tử có số hiệu Z = 24, số nơtron 28, có

A. số khối bằng 52.
B. số electron bằng 28.
C. điện tích hạt nhân bằng 24.
D. A, C đều đúng.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...