Nguyên tử C trong tinh thể kim cương có kiểu lai hóa :

A. sp3.
B. sp2.
C. sp.
D. không lai hóa.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...