Nguyên tố có năng lượng ion hóa nhỏ nhất là nguyên tố nào sau đây?

A.

Li.

B.

Na.

C.

K.

D.

Cs.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Cs.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...