Nguyên tắc và nguyên liệu sản xuất Al là:

A.

Dùng dòng điện một chiều để khử ion Al3+ khỏi dung dịch AlCl3.

B.

Dùng dòng điện một chiều để khử ion Al3+ khỏi AlCl3 nóng chảy.

C.

Dùng dòng điện một chiều để khử ion Al3+ khỏi oxit Al2O3.

D.

Dùng CO để khử ion Al3+ khỏi oxit Al2O3 ở nhiệt độ cao.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...