Nguyên tắc và nguyên liệu sản xuất Al là:

A.

Dùng dòng điện một chiều để khử ion Al3+ khỏi dung dịch AlCl3.

B.

Dùng dòng điện một chiều để khử ion Al3+ khỏi AlCl3 nóng chảy.

C.

Dùng dòng điện một chiều để khử ion Al3+ khỏi oxit Al2O3.

D.

Dùng CO để khử ion Al3+ khỏi oxit Al2O3 ở nhiệt độ cao.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Dùng dòng điện một chiều để khử ion Al3+ khỏi oxit Al2O3.

Al2O3  là một hợp chất bền ở nhiệt độ thường, nhưng khi có thêm chất xúc tác là criolit với dòng điện 1 chiều thì Al2O3 bị nóng chảy , các ion âm và dương chuyển động tự do : Al2O3 →  2Al + 3O2-

Sau đó tại cực âm Al3+ sẽ bị khử thành Al   :   Al3+ + 3e- → Al

Còn tại cực dương sẽ xảy ra phản ứng 2O2- → O2 + 4e

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...