Nguyên tắc luyện phép từ gang là         

A.

A: Dùng CaO hoặc img1 để khử tạp chất Si, P, S, Mn,… trong gang để thu được thép

B.

B: Dùng img1 oxi hóa các tạp chất Si, P, S, Mn,… trong gang để thu được thép

C.

C: Dùng chất khử CO khử oxit sắt thành sắt ở nhiệt độ cao

D.

D: Tăng thêm hàm lượng cacbon trong gang để thu được thép

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Sản xuất thép: Nguyên tắc: oxi hóa các tạp chất trong gang (Si, Mn, S, P, C) thành oxit nhằm làm giảm lượng các tạp chất này Phản ứng hóa học:

a)       Tạo thép (oxi hóa các tạp chất):

img1 

Sau đó 1 phần sắt bị oxi hóa:

img2 

Dùng gang giàu Mangan (Mn) để khử FeO:

img3 

b)       Tạo xỉ:

img4   

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...