Nguyên tắc hoạt động mạch chọn sóng trong máy thu thanh dựa trên hiện tượng:

A.

Sóng dừng.

B.

Tổng hợp hai dao động điện từ bất kỳ.

C.

Cộng hưởng dao động điện từ.

D.

Giao thoa sóng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cộng hưởng dao động điện từ.

Nguyên tắc hoạt động mạch chọn sóng trong máy thu thanh dựa trên hiện tượng cộng hưởng dao động điện từ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...