Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào:

A.

Hiện tượng nhiệt điện.

B.

Hiện tượng quang điện ngoài.

C.

Hiện tượng quang điện trong.

D.

Sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Hiện tượng quang điện trong.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...