Nguyên tắc hoạt động của mạch chọn sóng trong máy thu thanh ,dựa trên hiện tượng:

A.

Giao thoa sóng.

B.

Cộng hưởng điện từ.

C.

Nhiễu xạ.

D.

Sóng dừng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cộng hưởng điện từ.

Nguyên tắc hoạt động của mạch chọn sóng trong máy thu thanh dựa trên hiện tượng cộng hưởng điện từ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...