Nguyên tắc hoạt động của mạch chọn sóng trong máy thu thanh ,dựa trên hiện tượng:

A.

Giao thoa sóng.

B.

Cộng hưởng điện từ.

C.

Nhiễu xạ.

D.

Sóng dừng.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...