Nguyên tắc để phát hiện sự bất thường hay bình thường của một cá thể, trong phương pháp nghiên cứu tế bào là:

A.

Soi tiêu bản tế bào 2n dưới kính hiển vi, quan sát hình thái và số lượng của bộ NST.

B.

Soi tiêu bản tế bào n dưới kính hiển vi, quan sát hình thái và số lượng của nó.

C.

Soi tiêu bản tế bào sinh dưỡng, quan sát quá trình trao đổi chất của nó.

D.

Soi tiêu bản tế bào sinh dục, quan sát quá trình giảm phân của nó. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Soi tiêu bản tế bào 2n dưới kính hiển vi, quan sát hình thái và số lượng của bộ NST.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 5 20 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...