Nguyên nhân quyết định nhất đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dấn Pháp xâm lược là

A.

toàn quân toàn dân đoàn kết dũng cảm chiến đấu.

B.

sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.

C.

tính đoàn kết chiến đấu của ba dân tộc Đông Dương.

D.

sự ủng hộ giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô...

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...