Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến tống sản phấm trong nước liên tục tăng trong hơn 20 năm vừa qua là

A.

ổn định về chính trị, đường lối chính sách có nhiều đổi mới

B.

mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế.

C.

trình độ khoa học - kĩ thuật của người lao động được nâng cao.

D.

áp dụng các thành tựu khoa học - kĩ thuật hiện đại trong sản xuất

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

ổn định về chính trị, đường lối chính sách có nhiều đổi mới

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...