Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đên chiến thắng Biên giới thu - đông 1950 là

A.

hoàn cảnh quốc tế thuận lợi.

B.

nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Đảng ta

C.

tinh thần chiến đấu anh dũng của quân dân ta

D.

sự giúp đỡ của nhân dân Trung Quốc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Đảng ta

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...