Nguyên nhân nào tạo nên sự thay đổi cảnh quan thiên nhiên theo độ cao?

A.

Sự tăng nhiệt độ.

B.

Tăng độ ẩm theo độ cao làm thay đổi khí hậu.

C.

Nước ta 3/4 diện tích là đồi núi.

D.

Tăng độ ẩm theo độ cao làm thay đổi khí hậu và nước ta 3/4 diện tích là đồi núi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tăng độ ẩm theo độ cao làm thay đổi khí hậu và nước ta 3/4 diện tích là đồi núi.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...