Nguyên nhân nào quyết định nhất dẫn tới sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu trong những năm 1989 - 1991?         

A.

Do không bắt kịp những tiến bộ khoa học kĩ thuật tiên tiến.

B.

Sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước

C.

Do đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí, cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, thiếu công bằng, dân chủ.

D.

Khi cải tổ phạm sai lầm làm khủng hoảng trầm trọng thêm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án đúng là C!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...