Nguyên nhân làm cho thời gian lao động được sử dụng ở nông thôn ngày càng tăng là

A.

Nông thôn có nhiều ngành nghề đa dạng

B.

Đa dạng hóa cơ cấu kinh tế nông thôn

C.

Ở nông thôn, các ngành thủ công truyền thống phát triển mạnh

D.

Nông thôn đang được công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...