Nguyên nhân không ảnh hưỏng đến đặc điểm khí hậu nhiệt đới  ẩm gió mùa ở nước ta

A.

hệ toạ độ địa lí.

B.

ảnh hưởng của Biển Đông.

C.

hoạt động của hoàn lưu gió mùa

D.

hình dạng lãnh thổ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

hình dạng lãnh thổ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...