Nguyên nhân không ảnh hưỏng đến đặc điểm khí hậu nhiệt đới  ẩm gió mùa ở nước ta

A.

hệ toạ độ địa lí.

B.

ảnh hưởng của Biển Đông.

C.

hoạt động của hoàn lưu gió mùa

D.

hình dạng lãnh thổ.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...