Nguyên nhân cơ bản nhất đưa nền kinh tế của Mĩ vươn lên đứng đầu thế giới là:

A.

Giàu tài nguyên thiên nhiên, có nguồn nhân lực dồi dào.

B.

Phát triển sau nên áp dụng đựơc những thành tựu khoa học – kĩ thuật và kinh nghiệm của các nước đi trước.

C.

Có thị trường rộng lớn.

D.

Thu được nhiều lợi nhuận trong chiến tranh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phát triển sau nên áp dụng đựơc những thành tựu khoa học – kĩ thuật và kinh nghiệm của các nước đi trước.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...