Nguyên nhân cơ bản nào tạo nên sự phân hóa hai miền khí hậu?

A.

Sự tăng lượng bức xạ ở phía nam.

B.

Khối khí lạnh giảm sút về phía nam.

C.

Có nhiều dãy núi sát biển.

D.

Sự tăng lượng bức xạ ở phía nam và khối khí lạnh giảm sút về phía nam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Sự tăng lượng bức xạ ở phía nam và khối khí lạnh giảm sút về phía nam.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...