Nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự hình thành các công ty độc quyền là gì?

A.

Do tiến bộ khoa học – kĩ thuật sản xuất công nghiệp các nước Âu – Mĩ tăng nhanh dẫn đến tích tụ tư bản

B.

Các ngành kinh tế chuyển từ tự do cạnh tranh sang tổ chức độc quyền dưới nhiều hình thức : Các ten, xanhđica, tờrơt

C.

Do sử dụng năng lượng mới trong sản xuất công nghiệp

D.

Tất cả các nguyên nhân trên

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Do tiến bộ khoa học – kĩ thuật sản xuất công nghiệp các nước Âu – Mĩ tăng nhanh dẫn đến tích tụ tư bản

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...