Nguyên nhân chủ yếu nào đã dẫn đến sự xuất hiện đột biến về số lượng NST?

A.

Do sự phá hủy thoi vô sắc trong phân bào.

B.

Do tế bào già nên có một số cặp NST không phân li trong quá trình phân bào giảm nhiễm.

C.

Do rối loạn cơ chế phân li NST ở kì sau của quá trình phân bào.

D.

Do NST nhân đôi không bình thường.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Do rối loạn cơ chế phân li NST ở kì sau của quá trình phân bào.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...