Nguyên nhân chủ yếu nào đã dẫn đến sự xuất hiện đột biến về số lượng NST?

A.

Do sự phá hủy thoi vô sắc trong phân bào.

B.

Do tế bào già nên có một số cặp NST không phân li trong quá trình phân bào giảm nhiễm.

C.

Do rối loạn cơ chế phân li NST ở kì sau của quá trình phân bào.

D.

Do NST nhân đôi không bình thường.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Do rối loạn cơ chế phân li NST ở kì sau của quá trình phân bào.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...