Nguyên nhân chủ yếu làm cho môi trường nông thôn ô nhiễm là

A.

Hoạt động của giao thông vận tải

B.

Chất thải của các khu quần cư

C.

Hoạt động của việc khai thác khoáng sản

D.

Hoạt động của các cơ sở tiểu thủ công nghiệp

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...