Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng khủng hoảng trầm trọng về kinh tế - xã hội trong những năm 1980-1985 là gì?

A.

Do sai lầm, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, quản lý.

B.

Do quan hệ Việt Nam và Trung Quốc không bình thường.

C.

Do chính sách cấm vận của Mĩ

D.

Do hậu quả chiến tranh.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...