Nguyên nhân chính làm cho đa số các cơ thể lai xa chỉ có thể sinh sản sinh dưỡng là:

A.

Có sự cách li về mặt hình thái với cá thể khác cùng loài.

B.

Không phù hợp về mặt cấu tạo cơ quan sinh sản với các cá thể khác cùng loài.

C.

Không có khả năng phát sinh giao tử.

D.

Bộ NST của bố mẹ trong con lai khác nhau về số lượng hình dạng kích thước cấu trúc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Bộ NST của bố mẹ trong con lai khác nhau về số lượng hình dạng kích thước cấu trúc.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...